en

Y Fenyw Mewn Du

Y Consortiwm Cymraeg yn cyflwyno:
Y Fenyw Mewn Du
Gan Stephen Malatratt & Susan Hill
Cyfieithwyd gan Gwawr Loader
Cyfarwyddwyd gan Geinor Styles

Am y tro cyntaf, trwy gyfrwng y Gymraeg, cyfle i brofi sioe lwyddiannus o’r West End sydd wedi bod yn codi ias ar gynulleidfaoedd ers 30 mlynedd.

Hanner awr wedi naw ar Noswyl Nadolig oedd hi …

Bu cyfnod pan nad oedd Arthur Kipps yn credu mewn ysbrydion ond roedd hynny cyn iddo ymweld â Thŷ’r Gors Ddu.

Wedi cyrraedd pen ei dennyn, mae Arthur yn cyflogi actor i’w helpu i adrodd ei stori er mwyn gwaredu’r erchyllterau sy’n hunllef iddo.

Yn dilyn llwyddiant Shirley Valentine, mae’r Consortiwm Cymraeg yn dychwelyd ac yn cynnig llwyfaniad ffres o’r stori frawychus hon. Feiddiwch chi ddod i weld Y Fenyw Mewn Du.

Perfformiad BSL ac AD ar Nos Gwener, Tachwedd 17.
Bydd Taith Gyffwrdd Corforol ar gael cyn y perfformiad – yn dechrau am 6.30pm.

Perfformiad Sibrwd – ap mynediad iaith –i gefnogi rhai sy’n dysgu Cymraeg: Nos Sadwrn, Tachwedd 18

Mae Sibrwd yn eich arwain trwy’r ddrama, os ydych yn siarad Cymraeg yn rhugl neu beidio.
Trwy gyfrwng llais yn y glust mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hyn sy’n cael ei ddweud ar y llwyfan, felly byddwch chi byth yn colli mas ar y stori. Mae ar gael i ddefnyddio ar eich ffonau symudol.

Rydym yn cynnal Sesiynau Adrodd Straeon a Gweithdai Celfyddydau Papur ar ddyddiadau dethol ym mis Hydref a Thachwedd – Mwy o wybodaeth yma.


A Welsh-language translation of thrilling West End favourite The Woman in Black, from the team behind last year’s hit production of Shirley Valentine. Resources available for learners.

Y Consortiwm Cymraeg presents:
Y Fenyw Mewn Du
By Stephen Malatratt & Susan Hill
Translated by Gwawr Loader
Directed by Geinor Styles

The Welsh language premiere of the West End hit that has been thrilling audiences for 30 years.

It was nine-thirty on Christmas Eve…

There was a time when Arthur Kipps did not believe in ghosts. But that was before he visited Eel Marsh House. In desperation, Arthur hires an actor to help him tell his story and finally rid him of the horrors that haunt him.

Following the success of Shirley Valentine, Y Consortiwm Cymraeg returns with a fresh staging of this terrifying tale. Will you dare to see Y Fenyw Mewn Du.

BSL & AD performance on Friday, November 17th.
Touch Tour available before the performance – starts at 6.30pm.

Performance via Sibrwd – a language access app – to support those of you who are learning Welsh: Saturday, November 18th.

Sibrwd guides you through the play, whatever your level of fluency in Welsh.
By means of a voice in the ear, the app conveys in English what is being said on stage and is available to use on your mobile phones.

We’re also hosting spooky Storytelling Sessions and eerie Paper Art Workshops on select dates in October & November – More info here.

Y Fenyw Mewn Du Trailer
Y Fenyw Mewn Du BSL Flyer
Y Fenyw Mewn Du Trailer - Gyda Chapsiynau/Captioned